Home / Results / U Mumba vs Bengal Warriors – PKL 4

U Mumba vs Bengal Warriors – PKL 4

U Mumba: Anup Kumar (C), Gurvinder Singh, Arduzzaman Munshi,Tuhin Tarafder,Zakir Hossain, Rishank Devadiga, Surendra Singh, Suresu Kumar, Vikash Kumar, Surjeet, Vikas Kale, Manoj Dhull, Jeeva Kumar,Sunil Kumar, Nitin Kumar, Rakesh Kumar, Sourav V

U Mumba to Win

Bengal Warriors: Nilesh Shinde (C), Jang Kun Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Nitin Madane, Ravi Dalal, Shrikant Jadhav, Simon Kibura, Surjeet Narwal, Ravi Kumar, Vishal Mane, Sushil Vijay Bhosle, Amit Singh Chhillar, C. Arun, Chaminda R. S. M., Girish Maruti Ernak, Ravindra Ramesh Kumavat, Suyog Rajapkar, Yogesh Subhash Sawan

Open

Close