Home / Results / Bengal Warriors vs Bengaluru Bulls – Pro Kabaddi Season 4

Bengal Warriors vs Bengaluru Bulls – Pro Kabaddi Season 4

Bengaluru Bulls: Surender Nada (C), Amit Rathi, Deepak Kumar Dahiya, Harish Naik, Pawan Kumar, Rohit Baliyan, Rohit Kumar, Sinotharan Kanesharajah, Sumit Singh, Vinod Kumar, Yogesh Hooda, Ashish Kumar, Rahul Kumar, Mohit Chhillar, Jeeva Gopal, Manoj Kumar, Nicholas George Mottram, Ajay Singh, Sanjay Shrestha

Bengaluru Bulls To Win

Bengal Warriors: Nilesh Shinde (C), Jang Kun Lee, Mahendra Ganesh Rajput, Nitin Madane, Ravi Dalal, Shrikant Jadhav, Simon Kibura, Surjeet Narwal, Ravi Kumar, Vishal Mane, Sushil Vijay Bhosle, Amit Singh Chhillar, C. Arun, Chaminda R. S. M., Girish Maruti Ernak, Ravindra Ramesh Kumavat, Suyog Rajapkar, Yogesh Subhash Sawan

Open

Close